Pimp yourself

Vrijdag 10 juli kwamen de ‘pimpers’ van de pimp your online profile workshop (PYOP) zelf bij elkaar om nu eens hun eigen websites goed onder handen te nemen. Jitske, Bendert, Laura, Roeselien, Sandrina en ik gingen hard aan het werk, want je kan natuurlijk niet als expert vertellen hoe websites het beste gepimpt kunnen worden, als je eigen site niet eens aan de eisen voldoet…
Allereerst deden we een evaluatie van de drie try-outs van de workshops die de afgelopen weken plaatsvonden, in te delen in the good, the bad and the ugly. The good: het is een enorm inspirerend en ambitieus initiatief met veel mogelijkheden (spin offs, PYOP on tour, workshops voor andere doelgroepen). Belangrijkste verbeterpunt: er is een strakkere planning nodig. Om deelnemers aan de workshop écht goed op weg te helpen, moet de dag goed ingedeeld worden in blokken, zodat voor iedereen alle aspecten aan bod komen: tips en tricks voor een betere tekst, een pitchfilm, portretfoto, social media en de lay-out van de site. Daarom moeten deelnemers van tevoren huiswerk maken: voor het maken van een goede pitchfilm moeten ze écht goed voorbereid voor de dag komen.
We kwamen niet aan alles toe deze dag, maar ik heb mijn site naar aanleiding van mijn sessie met Bendert helemaal op de schop gegooid. We kozen samen een nieuw template dat ik daarna verder heb aangepast; bijna alle teksten heb ik geredigeerd, omdat er veel verouderd was of het gewoon beter kon. Dat is meteen ook het idee achter de workshop: dat deze de deelnemers inspiratie geeft en op weg helpt om zelf verder aan de slag te gaan met het pimpen van hun online profiel.

floor10juli